Scales_of_justice2Ο Σύλλογος Μαιών – Μαιευτών Θεσσαλονίκης, με αφορμή το υπ. αριθμ 52/30-1-2009 έγγραφο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ προέβη σε εξώδικη διαμαρτυρία κατά της ΕΝΕ. Το εξώδικο μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα του ΣΕΜ Θεσσαλονίκης www.maies.gr.
Στο κείμενο της ΕΝΕ, που σημειωτέον κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στο Υπουργείο Υγείας, ισχυρίζονται ότι τα καθήκοντα των Μαιών και Μαιευτών είναι «απολύτως συναφή» με τα καθήκοντα των Νοσηλευτών και «επιβάλλεται η άσκηση νοσηλευτικού έργου από Μαίες» ενώ ισχυρίζονται επίσης ότι «η άρνηση άσκησης νοσηλευτικού έργου στα Κέντρα Υγείας από Μαίες ακυρώνει την ανάγκη της εκεί απασχόλησής τους»

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα επιχειρήματα της Ένωσης Νοσηλευτών είναι έωλα για λόγους που αρκετές φορές έχουμε αναφέρει. Όπως καταγράφεται και στην εξώδικη διαμαρτυρία του ΣΕΜ Θεσσαλονίκης, «Τα κέντρα υγείας για να υλοποιήσουν προγράμματα  πρόληψης  και αγωγής υγείας  έχουν απόλυτη ανάγκη τις μαίες,  αφού αυτές επιτελούν ιδιαίτερα σημαντικό έργο στον τομέα δράσης τους (λήψη test-pap , ψυχοπροφύλαξη, ενημέρωση για αντισύλληψη και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α ). Είναι δε σαφές ότι για την άσκηση νοσηλευτικών καθηκόντων απαιτείται ειδική εκπαίδευση και γνώσεις και σχετική εξειδίκευση, διαφορετικά, ήτοι όταν απασχολούνται με αλλότρια καθήκοντα μέλη του υγειονομικού προσωπικού μίας μονάδας υγείας, υφίσταται κίνδυνος για την υγεία των ασθενών των κέντρων υγείας, όταν οι μαίες αντιμετωπίζουν περιστατικά όπως εγκεφαλικά, πολυτραυματίες κ.λ.π.»
Παρακάτω επισημαίνεται επίσης ότι «Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη σχετική νομολογία, νοσηλευτικά καθήκοντα  ασκούνται μόνο από όσους κατέχουν τον απαραίτητο τίτλο σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή (ιδ. Ν.1579/1985 άρθρο 5 , Ν.2071/1992  άρθρα 103 και 104 , Ν.580/1977 άρθρο 4 , Ν.3252/ 2004 άρθρο 31 και σχετική νομολογία ΣτΕ 4813/1995, 1260/1995, 1260/1994,1354/1992 ), ενώ η παραβίαση των ως  άνω διατάξεων επισείει ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες και επιπλέον σε περίπτωση ιατρικού λάθους λόγω της άσκησης νοσηλευτικού έργου από μη νοσηλευτή, μπορεί να θεμελιωθεί και αστική ευθύνη του Νοσοκομείου, αφού η παραβίαση της νομιμότητας είναι αντικειμενική. Αντίστοιχα, από την οικεία νομοθεσία και τη σχετική νομολογία (βλ. ΔΕφΘεσ 45/2006 κ.ά.), είναι απολύτως σαφή τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι αντίστοιχες επαγγελματικές δεξιότητες και υποχρεώσεις των μαιών. Ανεξαρτήτως δε των ανωτέρω, η τυχόν άσκηση των κατά νόμο καθηκόντων των μαιών  αποτελεί έννομο δικαίωμα τους, του οποίου η αφαίρεση αντιβαίνει στο άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα και  συνιστά και ευθεία προσβολή των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και δη το άρθρο 16 παρ.7 αυτού.»
Με άλλα λόγια, όπως πολλές φορές έχει τονιστεί, η Μαία είναι Μαία και η Νοσηλεύτρια Νοσηλεύτρια. Είναι αυτονόητο και σαφές ότι ο ένας κλάδος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του άλλου και ούτε μπορεί να ακυρώνεται ο σημαντικότατος ρόλος της Μαίας και του Μαιευτή στην πρωτοβάθμια Υγεία εξαιτίας της δήθεν έλλειψης αντικειμένου απασχόλησης στα Κέντρα Υγείας. Η Μαία έχει σπουδαίο, νομικά, ηθικά και κοινωνικά κατοχυρωμένο ρόλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα και επιτέλους κάποιοι οφείλουν να το κατανοήσουν και να μη δημιουργούν θέματα εκεί που δεν υφίστανται. Είναι βασικό καθήκον μας η εκτέλεση του φυσιολογικού τοκετού αλλά η επιστημονική και κοινωνική μας ύπαρξη δεν περιορίζονται σε αυτόν. Ο τομέας δράσης κι ευθύνης μας είναι ευρύτατος.
Είναι αυτονόητο ότι δεν έχουμε καμία αντιδικία με κανέναν σύλλογο κι επαγγελματία υγείας όσο δεν θίγονται κεκτημμένα δικαιώματα. Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα ύπαρξης κάθε επαγγελματία υγείας, με τους οποίους συχνά μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ελλείψεις αλλά δεν μπορούν όλα να εξομοιωθούν εξαιτίας των προβλημάτων αυτών. Η Μαία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντα της Νοσηλεύτριας και αυτονόητο είναι πως δεν μπορεί να ισχύσει και το αντίστροφο.
Καλούμε όλους σας να μην επιτρέψετε την άσκηση αλλότριων καθηκόντων και παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Σύλλογο κάθε φορά που κάτι τέτοιο υποπίπτει στην αντίληψή σας.

Advertisements

2 responses »

 1. Αγαπητοί συνάφελφοι,
  όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι κατά καιρούς με παρόμοιες καταστάσεις και ειδικά συνάδελφοι που εργάζονται στα Κέντρα Υγείας. Είναι απαραίτητο να και εμείς κάθε μέρα να προσπαθούμε να τους αποδεικνύουμε με το κοινοτικό μας έργο ότι η μαία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βρίσκεται για να ενημερώνει, να αντιμετωπίζει περιστατικά που εμπεριέχονται στο γνωστικό της αντικείμενο, αλλά περισσότερο για να προλαμβάνει. Η τήρηση ενός σωστού και καλά ενημερωμένου μητρώου, η λήψη βεβαιώσεων από τις ομιλίες που πραγματοποιούνται από τις μαίες και η τήρηση ενημερωμένων αρχείων των ιστορικών των γυναικών, είναι αναγκαία εργαλεία προκειμένου να πιστοποιούμε το έργο μας καθημερινά. Μη διστάζετε να συνταγογραφείτε τα φάρμακα της ειδικότητάς σας και να φτιάχνετε ενημερωτικό υλικό. Θα σας βοηθήσει πολύ όταν «κάποιοι» θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν αναφορά για το έργο σας

 2. Ο/Η semnau λέει:

  Όλα αυτά που γράφετε είναι έτσι ακριβώς και με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας δεν είναι δική μας δουλειά να τα λύσουμε καταστρατηγώντας τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Κι εμείς αντιμετωπίζουμε άφθονα αλλά ποτέ δεν ζητήσαμε από κανέναν να τα λύσει σε βάρος άλλων ειδικοτήτων.
  Είμαστε Μαίες και Μαιευτές και προσληφθήκαμε με νόμιμες διαδικασίες για να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας και όχι αλλότρια καθήκοντα. Αυτό, επιτέλους, πρέπει να γίνει κατανοητό με κάθε τρόπο. Η Μαία είναι Μαία, η Νοσηλεύτρια είναι Νοσηλεύτρια και ο γιατρός γιατρός. Φτάνει πιά.
  Ως Σύλλογος υποστηρίζουμε ΑΠΟΛΥΤΑ τους συναδέλφους των Κέντρων Υγείας διότι γνωρίζουμε το έργο που παράγουν και, κυρίως, τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες το παράγουν. Δεν θα ανεχτούμε αμφισβήτηση του ρόλου τους από κανέναν, ακόμη και αν αυτός είναι συνάδελφός μας Μαία και Μαιευτής, διοικητικός υπάλληλος, νοσηλευτής, γιατρός ή οτιδήποτε άλλο και αυτό θα το καταστήσουμε σαφές με κάθε νόμιμο τρόπο, ακόμα και αν χρειαστούν προσφυγές στα δικαστήρια.
  Ταυτόχρονα όμως δεν θα ανεχτούμε τις τυχόν εξαιρέσεις κατά τις οποίες ο συνάδελφος θεωρεί ότι με την τοποθέτησή του σε ένα Κέντρο Υγείας έχει και το δικαίωμα του αναπαύεσθαι χωρίς να κάνει τίποτα. Σε αυτό έχουμε κάθε δικαίωμα να ασκήσουμε πειθαρχικό έλεγχο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s