aretaieio1

Β΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. Κ. ΚΡΕΑΤΣΑΣ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

 

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. Δ. ΒΡΑΧΝΗΣ

 

1ος κύκλος

 

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΜΒΡΥΟΥ

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.00 – 14.00, Γραμματεία Επικοινωνίας 210 7789211

 

Ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση στο link http://livestream.gunet.gr/./view/FetoMaternalMedicine.php

 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να σας προσκαλέσουμε στα Κλινικά Σεμινάρια Εμ-

 

βρυομητρικής Ιατρικής που διοργανώνει η Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του

 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αμφιθέατρο Ι. Παπαδημητρίου του Αρεταίειου Νοσοκο-

 

μείου στην Αθήνα.

 

Η ανάπτυξη της Ιατρικής του Εμβρύου είναι συνεχής και αλματώδης. Στόχος των Κλι-

 

νικών Σεμιναρίων είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση των πρακτικών γνώσεων και τεχνι-

 

κών που θα βοηθήσουν στην προγεννητική διάγνωση συγγενών και κληρονομικών

 

ανωμαλιών καθώς και στην ενδομήτρια παρακολούθηση της αύξησης και ανάπτυξης

 

του εμβρύου. Θα ασχοληθούμε εφέτος με τις 100 πιο σημαντικές διαγνώσεις στην Ια-

 

τρική του Εμβρύου που αποτελούν και τους τίτλους των ομιλιών.

 

Ευχόμαστε τα Κλινικά Σεμινάρια να αποτελέσουν ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με

 

τελικό σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας και τελικό αποδέκτη αυτής

 

της προσπάθειας την γυναίκα αλλά και το έμβρυο. Ελπίζουμε ότι οι προσκεκλημένοι

 

ομιλητές όσο και οι συμμετέχοντες, θα συμβάλλουν στην επιτυχία των Κλινικών σεμι-

 

ναρίων με τις γνώσεις τους.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ν. Δ. Βραχνής

 

Επίκουρος Καθηγητής

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Κλινικών Σεμιναρίων

 

Γ. Κ. Κρεατσάς

 

Καθηγητής – Διευθυντής

 

Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής

 

Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

1ος κύκ λος – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΥ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.00 – 14.00

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

30/09/2013 Έναρξη

 

Κρεατσάς Γεώργιος, Βραχνής Νικόλαος

 

Πρώτο τρίμηνο: Φυσιολογική κύηση, Έκτοπη κύηση, Ανεμβρυονική Κύηση

 

Βραχνής Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής

 

Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική,

 

Αρεταίειο Νοσοκομείο

 

7/10/2013 Πρώτο τρίμηνο: Αυξημένη αυχενική διαφάνεια, Αιμορραγία σε αρχόμενη κύηση

 

Αναστασόπουλος Παναγιώτης Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου,

 

Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ

 

14/10/2013 Χρωμοσωμικός και γονιδιακός προγεννητικός έλεγχος:Νεώτερα εργαστηριακά δεδομένα

 

Μανωλάκος Εμμανουήλ Γενετιστής – Ιατρός Βιολόγος, Ευρωγενετική

 

21/10/2013 Κεντρικό Νευρικό σύστημα: Διαμαρτία Chiari II (δισχιδής ράχη), Διαμαρτία

 

Dandy-Walker, Ενδοκράνια αιμορραγία

 

Κονδυλιός Αντώνιος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Έλενα

 

Βενιζέλου

 

4/11/2013 Κεντρικό Νευρικό σύστημα: Αγενεσία μεσολοβίου, Στένωση υδραγωγού

 

του Sylvious, Αραχνοειδής κύστη, Κύστη χοριοειδούς πλέγματος

 

Διαμαντόπουλος Διαμαντής Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική και

 

Προγεννητικός Έλεγχος, Άργος

 

 

 

11/11/2013 Κεντρικό Νευρικό σύστημα: Ανεγκεφαλία, Ολοπροσεγκεφαλία, Υδρανεγκεφα-

 

λία, Πορεγκεφαλία, Εγκεφαλοκήλη

 

Αυγίδου Κυριακή Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική και Προγεννητι-

 

κός Έλεγχος, Αθήνα

 

18/11/2013 Δίδυμος κύηση: Διχοριακά – διαμνιακά, Μονοχοριακά διαμνιακά,

 

Μονοχοριακά – μονοαμνιακά

 

Αραβαντινός Λέων Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ια-

 

τρική Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο

 

25/11/2013 Δίδυμος κύηση: Σύνδρομο μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο, Σιαμαία δίδυμα,

 

Ακαρδιακό δίδυμο (Σύνδρομο TRAP)

 

Κασσάνος Δημήτριος Καθηγητής Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογίας

 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αττικό

 

2/12/2013 Πρόσωπο και Αυχένας: Λαγόχειλο-Λυκόστομα, Μικρογναθία,

 

Ρινοφαρυγγικό τεράτωμα

 

Θεοδωρά Μαριάννα Λέκτορας Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Ιατρικής Σχολής

 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

 

9/12/2013 Πρόσωπο και Αυχένας: Θυρεοειδοκήλη, Κυστικό ύγρωμα, Περιτύλιξη

 

ομφαλίδας περί τον αυχένα

 

Παπαιωάννου Γεώργιος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Ιατρικής

 

Εμβρύου, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ

 

17/12/2013 Ομφάλιος λώρος: Doppler Παράμετροι στην Εμβρυική Υποξία, Μονήρης

 

Ομφαλική Αρτηρία, Κύστη Ομφάλιου Λώρου

 

Στέφος Θεόδωρος Καθηγητής Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογίας και Εμβρυομητρι-

 

κής Ιατρικής Ιατρική Σχόλη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

13/01/2014 Θώρακας: Κυστική Αδενωματώδης Υπερπλασία, Βρογχοπνευμονικό απόλυμα,

 

Πλευριτική συλλογή, Συγγενής διαφραγματοκήλη

 

Λίβανος Παναγιώτης Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική και

 

Προγεννητικός Έλεγχος, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

 

20/01/2014 Καρδιά: Φυσιολογική καρδιά, Υποπλασία αριστερής καρδιάς, Μεσοκοιλιακό

 

έλλειμμα, Κολποκοιλιακό έλλειμμα, Τετραλογία Fallot

 

Kομνού Αρετή Καρδιολόγος – Παιδοκαρδιολόγος, τ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο

 

Έλενα Βενιζέλου

 

27/01/2014 Καρδιά: Αρρυθμίες, Περικαρδιακή συλλογή, Ανωμαλία Ebstein,

 

Πνευμονική Ατρησία, Ραβδομύωμα

 

Οικονόμου Θωμάς Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α΄ Μαιευ-

 

τική – Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

 

3/02/2014 Κοιλιακό τοίχωμα: Ομφαλοκήλη, Γαστρόσχιση, Ανωμαλία του προσθίου κοιλια-

 

κού τοιχώματος (Body Stalk)

 

Σταύρου Απόστολος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Μονάδα Ιατρικής Εμβρύου

 

και Υπερήχων, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

 

10/02/2014 Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενος προγεννητικός επεμβατικός έλεγχος:

 

Αμνιοπαρακέντηση, Λήψη χοριακής λάχνης, Λήψη εμβρυϊκού αίματος

 

Παπαντωνίου Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Ιατρικής

 

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

 

17/02/2014 Γαστρεντερικό: Κύστη χοληδόχου, Υπερηχογενές έντερο, Περιτονίτιδα από

 

μηκώνιο (ψευδοκύστη), Εντερική κύστη

 

Κολιοπούλου Καρολίνα – Ουρανία Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αθήνα

 

24/02/2014 Γαστρεντερικό: Ανωμαλίες διαπλάσεως, οισοφάγου, στομάχου, δωδεκαδακτύ-

 

λου, λεπτού και παχέος εντέρου

 

Μεσογίτης Σπυρίδων Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Ιατρικής

 

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

 

10/03/2014 Αμνιακό Υγρό: Υδράμνιο, Ολιγάμνιο, Ύδρωπας

 

Φαρμακίδης Γεώργιος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Συντονιστής – Διευθυντής ΕΣΥ,

 

Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου

 

17/03/2014 Ουρογεννητικό: Αγενεσία νεφρών, Αυτοσωμική υπολειπόμενη πολυκυστική

 

νόσος νεφρών (παιδικού τύπου), Πολυκυστικοί δυσπλαστικοί νεφροί (Potter II)

 

Σηφάκης Σταύρος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Επιμελητής Αʼ ΕΣΥ, Τμήμα

 

Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Μαιευτική – Γυναικολογική Πανεπιστημίου Κρήτης

 

24/03/2014 Ουρογεννητικό: Απόφραξη πυελο-ουρητηρικής συμβολής, Διπλός Νεφρός

 

(ουρητηροκήλη), Οπίσθιες βαλβίδες ουρήθρας

 

Παπαπαναγιώτου Γεώργιος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική και

 

Προγεννητικός Έλέγχος , Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ

 

31/03/2014 Ουρογεννητικό: Μεσοβλαστικό νέφρωμα, Νευροβλάστωμα, Κύστη ωοθήκης,

 

Ιεροκοκκυγικό τεράτωμα

 

Παρτίδας Γεράσιμος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική και Προγεν-

 

νητικός Έλεγχος, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, ΜΗΤΕΡΑ

 

28/04/2014 Οστά: Αχονδροπλασία, Αχονδρογέννεση, Θανατηφόρος δυσπλασία,

 

Ατελής οστεογένεση

 

Αναστασάκης Ελευθέριος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική και

 

Προγεννητικός Έλεγχος, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

 

5/05/2014 Οστά: Αρθρογρύπωση, Ραιβο/ιπποποδία, Δυσπλασία ιεροκοκκυγικής μοίρας

 

Μπαλακίτσας Νικόλαος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης στην

 

Εμβρυομητρική Ιατρική και το Τμήμα Γυναικολογικών Υπερηχογραφημάτων,

 

Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο

 

12/05/2014 Οστά: Σύνδρομο αμνιακής ταινίας, Διαμαρτίες κερκίδας, Πολυδακτυλία

 

Κοραντζής Αστέριος Μαιευτήρας Χειρουργός – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική

 

& Προγεννητικός Έλεγχος

 

19/05/2014 Πλακούντας και τράχηλος: Προδρομικός πλακούντας, Αποκόλληση πλα-

 

κούντα, Συμφυτικός πλακούντας, Ανεπάρκεια τραχήλου

 

Βιτωράτος Νικόλαος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστη-

 

μίου Αθηνών, Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο

 

26/05/2014 Πλακούντας: Λίμνες πλακούντα, Χοριοαγγείωμα, Υδατιδώδης μύλη,

 

Διηθητικό χοριοκαρκίνωμα

 

Παπαγιάννη Βασιλική Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική και Προγεν-

 

νητικός Έλεγχος

 

2/06/2014 Σύνδρομα: Υπερηχογραφικοί Δείκτες Τρισωμιών 21, 18 και 13

 

Δασκαλάκης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου

 

Αθηνών, Α΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

 

16/06/2014 Σύνδρομα: Τριπλοϊδία, Σύνδρομο VACTERL

 

Κανελλόπουλος Βασίλειος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική και Προ-

 

γεννητικός Έλεγχος, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΙΑΣΩ

 

23/06/2014 Σύνδρομα: Σύνδρομο Turner, Σύνδρομο Meckel-Gruber

 

Κόμης Ανδρέας Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική & Προγεννητικός

 

Έλεγχος, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

 

30/06/2014 Διαταραχές ανάπτυξης: Ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη

 

Μπότσης Δημήτριος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής

 

Πανεπιστημίου Αθηνών

 

7/07/2014 Διαταραχές ανάπτυξης: Συγγενείς λοιμώξεις, Μακροσωμία

 

Μπακούλας Βασίλειος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πανεπιστημιακός υπότροφος στην

 

Μαιευτική – Γυναικολογία – Εμβρυομητρική Ιατρική, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλι-

 

νική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο

 

21/07/2014 Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη επεμβατική θεραπεία εμβρύου:
Μετάγγιση σε νόσο Rhesus Παροχετεύσεις υπεζωκότα & ουροποιητικού
Ενδοτραχειακό μπαλόνι Laser σε σύνδρομο μετάγγισης μεταξύ διδύμων

Νικολαϊδης Κύπρος Καθηγητής Ιατρικής Εμβρύου, Kingʼs College University, UK
Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε το τελευταίο Κλινικό Σεμινάριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, που διοργανώνεται από την Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Βραχνή και θα πραγματοποιηθεί στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου, την Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και ώρα 09:45.

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης με 2 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη κατόπιν εγγραφής και θα παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα για την συμμετοχή σας.

Εκ μέρους της Γραμματείας
Μαρία Πέτσα
ΖΙΤΑ Congress
Τηλ: 211 100 17 87
Email: m.pe@zita-congress.gr

Τα σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθούν κατόπιν αιτήματός τους στη γραμματεία Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι, ειδικευόμενοι Μ/Γ, μαίες, ιατροί συναφών ειδικοτήτων, φοιτητές και σπουδαστές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
*Για κάθε παρουσίαση χορηγούνται 2 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από την Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211-1001787

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s